КАТП » Річна фінансова звітність з незалежним висновком аудитора за 2018 рік