КАТП » Корисна інформація » Інформація про зміну тарифів з вивезення та захоронення ТПВ

Інформація про зміну тарифів з вивезення та захоронення ТПВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ТАРИФІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.12.2021                                                                                                                                                      № 1810

 

Про встановлення комунальному

підприємству «Кременчуцьке комунальне

автотранспортне підприємство 1628»

Кременчуцької міської ради Кременчуцького

району Полтавської області скоригованих

тарифів на послуги з вивезення (перевезення)

та захоронення твердих побутових відходів,

та послуги з вивезення (перевезення) рідких

побутових відходів для всіх категорій

споживачів з 01.01.2022

 

 Враховуючи заяву комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 03.12.2021 № 01-06/1430 з розрахунками, рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.04.2020 № 557 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 та внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.03.2018 № 343», рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.08.2021 № 1031 «Про встановлення комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів», відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», з метою підвищення якості надання послуг та стабілізації фінансово-економічного стану підприємства, керуючись ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

Встановити комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області скориговані тарифи на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів з 01.01.2022 на рівні – 815,15 грн за 1 тонну без ПДВ, або 978,18 грн за 1 тонну з ПДВ.

  1. Встановити комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області скориговані тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів з 01.01.2022 на рівні – 117,31 грн за 1 тонну без ПДВ, або 140,77 грн за 1 тонну з ПДВ.
  2. Встановити комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області скориговані тарифи на послуги з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів для всіх категорій споживачів з 01.01.2022 на рівні – 103,62 грн за 1 куб. м без ПДВ, або 124,35 грн за 1 куб. м з ПДВ.
  3. Встановити комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області структури скоригованих тарифів згідно з додатками 1 – 3.
  4. Встановлені цим рішенням тарифи ввести в дію з 01.01.2022.
  5. Комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомити споживачів про введений в дію тариф відповідно до вимог частини 5 статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
  6. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
  7. Рішення вступає в дію з дня офіційного оприлюднення.
  8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та заступника міського голови – Директора Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Москалика І.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                            Віталій МАЛЕЦЬКИЙ   

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

 

  

Структура скоригованих тарифів на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

(без податку на додану вартість)

з/п

Складові витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період

попередній до базового (2018 рік)

базовий період

(2019 рік)

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

34097,23

80,81

435,48

41131,99

100,38

532,23

50378,04

115,50

650,71

55843,01

128,03

721,31

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

16658,62

39,48

212,76

17617,96

42,99

227,97

20460,72

46,91

264,28

21840,68

50,07

282,11

1.1.1

пально-мастильні матеріали

003

13609,04

32,25

173,81

13774,13

33,61

178,23

15677,08

35,94

202,50

17057,04

39,11

220,32

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

2755,64

6,53

35,19

3484,40

8,50

45,09

4207,93

9,65

54,35

4207,93

9,65

54,35

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

доставка ґрунту**

006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

293,94

0,70

3,75

359,43

0,88

4,65

575,71

1,32

7,44

575,71

1,32

7,44

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

7936,35

18,81

101,36

11173,96

27,27

144,58

14447,16

33,12

186,61

16893,99

38,73

218,22

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

5931,83

14,06

75,76

5358,01

13,08

69,33

3928,83

9,01

50,74

4450,26

10,20

57,48

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

1565,25

3,71

19,99

2135,02

5,21

27,63

3075,45

7,05

39,72

3596,88

8,25

46,46

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

1726,71

4,09

22,05

2617,93

6,39

33,87

248,32

0,57

3,21

248,32

0,57

3,21

1.3.3

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів

013

1817,17

4,31

23,21

594,89

1,45

7,70

594,89

1,36

7,68

594,89

1,36

7,68

1.3.4

інші прямі витрати

013

822,70

1,95

10,51

10,17

0,02

0,13

10,17

0,02

0,13

10,17

0,02

0,13

1.4

загальновиробничі витрати

014

3570,43

8,46

45,60

6982,06

17,04

90,34

11541,33

26,46

149,08

12658,08

29,02

163,50

2

Адміністративні витрати

015

2586,52

6,13

33,03

3882,93

9,48

50,24

6831,21

15,66

88,24

6006,95

13,77

77,59

3

Витрати на збут

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

891,62

2,04

11,52

1258,07

2,88

16,25

4

Інші операційні витрати

017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості*

019

36683,75

86,94

468,51

45014,92

109,85

582,47

58100,87

133,21

750,47

63108,03

144,69

815,15

7

Витрати на покриття втрат

020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток*

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток, зокрема:

023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.1

дивіденди

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.4

інше використання прибутку

027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для споживачів

028

36683,75

86,94

468,51

45014,92

109,85

582,47

58100,87

133,21

750,47

63108,03

144,69

815,15

10

Обсяг послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів (тис. м3, тис. т):

029

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

10.1

тис. т

030

78,298

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,419

0,00

0,00

77,419

0,00

0,00

10.2

тис. м3

031

421,927

0,00

0,00

409,769

0,00

0,00

436,161

0,00

0,00

436,161

0,00

0,00

11

Тариф на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів

032

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

11.1

тис. т

033

468,51

0,00

0,00

582,47

0,00

0,00

750,47

0,00

0,00

815,15

0,00

0,00

11.2

тис. м3

034

86,94

0,00

0,00

109,85

0,00

0,00

133,21

0,00

0,00

144,69

0,00

0,00

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів.

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                    

Руслан ШАПОВАЛОВ


Начальник управління економіки

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                               

Микола ЗДОЙМА

 Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

 

  

Структура скоригованих тарифів на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

(без податку на додану вартість)

№ 

з/п

Складові витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період

попередній до базового (2018 рік)

базовий період

(2019 рік)

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

7087,99

15,42

75,28

8145,34

17,77

84,10

9447,37

19,55

97,40

10068,51

20,84

103,81

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

1414,75

3,08

15,03

1581,23

3,45

16,33

1878,24

3,89

19,36

2023,76

4,19

20,86

1.1.1

пально-мастильні матеріали

003

790,28

1,72

8,39

862,31

1,88

8,90

931,25

1,93

9,60

1022,66

2,12

10,54

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

195,94

0,43

2,08

261,45

0,57

2,70

254,24

0,53

2,62

254,24

0,53

2,62

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

37,88

0,08

0,40

63,72

0,14

0,66

70,82

0,15

0,73

70,82

0,15

0,73

1.1.4

доставка ґрунту**

006

373,24

0,81

3,96

345,78

0,75

3,57

536,44

1,11

5,53

590,55

1,22

6,09

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

17,41

0,04

0,18

47,97

0,10

0,50

85,49

0,18

0,88

85,49

0,18

0,88

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

737,31

1,60

7,83

957,86

2,09

9,89

1607,39

3,33

16,57

1891,40

3,91

19,50

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

400,55

0,87

4,25

604,46

1,32

6,24

432,70

0,90

4,46

495,18

1,02

5,11

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

150,01

0,33

1,59

204,53

0,45

2,11

353,63

0,73

3,65

416,11

0,86

4,29

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

145,70

0,32

1,55

368,48

0,80

3,80

47,62

0,10

0,49

47,62

0,10

0,49

1.3.3

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів

013

69,91

0,15

0,74

4,74

0,01

0,05

4,74

0,01

0,05

4,74

0,01

0,05

1.3.4

інші прямі витрати

013

34,93

0,08

0,37

26,71

0,06

0,28

26,71

0,06

0,28

26,71

0,06

0,28

1.4

загальновиробничі витрати

014

4535,38

9,87

48,17

5001,79

10,91

51,64

5529,04

11,44

57,00

5658,17

11,71

58,34

2

Адміністративні витрати

015

537,69

1,17

5,71

768,76

1,68

7,94

1281,59

2,65

13,21

1083,40

2,24

11,17

3

Витрати на збут

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167,21

0,35

1,72

226,81

0,47

2,34

4

Інші операційні витрати

017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості*

019

7625,68

16,59

81,00

8914,10

19,45

92,03

10896,17

22,55

112,34

11378,72

23,55

117,31

7

Витрати на покриття втрат

020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток*

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток, зокрема:

023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1

дивіденди

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.4

інше використання прибутку

027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість послуг з поводження з захоронення твердих побутових відходів для споживачів

028

7625,68

16,59

81,00

8914,10

19,45

92,03

10896,17

22,55

112,34

11378,72

23,55

117,31

10

Обсяг послуг з захоронення твердих побутових відходів (тис. м3, тис. т):

029

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

10.1

тис. т

030

94,150

0,00

0,00

96,858

0,00

0,00

96,994

0,00

0,00

96,994

0,00

0,00

10.2

тис. м3

031

459,611

0,00

0,00

458,273

0,00

0,00

483,194

0,00

0,00

483,194

0,00

0,00

11

Тариф на послуги з захоронення твердих побутових відходів

032

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

11.1

тис. т

033

81,00

0,00

0,00

92,03

0,00

0,00

112,34

0,00

0,00

117,31

0,00

0,00

11.2

тис. м3

034

16,59

0,00

0,00

19,45

0,00

0,00

22,55

0,00

0,00

23,55

0,00

0,00

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів.

 

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                    

Руслан ШАПОВАЛОВ


Начальник управління економіки

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                         

Микола ЗДОЙМА

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

 

 

 

Структура скоригованих тарифів на послуги з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

(без податку на додану вартість)

№ 

з/п

Складові витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період

попередній до базового (2018 рік)

базовий період

(2019 рік)

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

669,11

99,39

0,00

502,89

130,93

0,00

851,22

87,37

0,00

892,99

91,65

0,00

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

416,16

61,82

0,00

257,01

66,91

0,00

270,74

27,79

0,00

325,12

33,37

0,00

1.1.1

пально-мастильні матеріали

003

237,04

35,21

0,00

131,43

34,22

0,00

130,73

13,42

0,00

185,11

19,00

0,00

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

167,46

24,88

0,00

88,75

23,11

0,00

96,65

9,92

0,00

96,65

9,92

0,00

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.4

доставка ґрунту**

006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

11,66

1,73

0,00

36,83

9,59

0,00

43,36

4,45

0,00

43,36

4,45

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

73,69

10,95

0,00

98,25

25,58

0,00

286,80

29,44

0,00

269,86

27,70

0,00

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

109,25

16,23

0,00

62,64

16,31

0,00

99,57

10,22

0,00

95,84

9,83

0,00

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

13,84

2,06

0,00

19,03

4,95

0,00

63,10

6,48

0,00

59,37

6,09

0,00

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

6,79

1,01

0,00

16,40

4,27

0,00

6,79

0,70

0,00

6,79

0,70

0,00

1.3.3

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів

013

52,41

7,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

витрати на оплату послуг водоканалу на приймання стоків

014

30,38

4,51

0,00

27,21

7,08

0,00

29,68

3,04

0,00

29,68

3,04

0,00

1.3.5

інші прямі витрати

015

5,83

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

загальновиробничі витрати

016

70,01

10,40

0,00

84,99

22,13

0,00

194,11

19,92

0,00

202,17

20,75

0,00

2

Адміністративні витрати

017

50,74

7,54

0,00

47,76

12,43

0,00

106,84

10,97

0,00

96,44

9,90

0,00

3

Витрати на збут

018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,52

1,28

0,00

20,17

2,07

0,00

4

Інші операційні витрати

019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості*

021

719,85

106,93

0,00

550,65

143,36

0,00

970,58

99,62

0,00

1009,60

103,62

0,00

7

Витрати на покриття втрат

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток*

023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток, зокрема:

025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.1

дивіденди

026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.4

інше використання прибутку

029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість послуг з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів для споживачів

030

719,85

106,93

0,00

550,65

143,36

0,00

970,58

99,62

0,00

1009,60

103,62

0,00

10

Обсяг послуг з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів (тис. м3, тис. т):

031

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

10.1

тис. т

032

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

10.2

тис. м3

033

6,732

0,00

0,00

3,841

0,00

0,00

9,743

0,00

0,00

9,743

0,00

0,00

11

Тариф на послуги з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів (грн)

034

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

11.1

т

035

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

11.2

м3

036

106,93

0,00

0,00

143,36

0,00

0,00

99,62

0,00

0,00

103,62

0,00

0,00

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів.

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                    

Руслан ШАПОВАЛОВ


Начальник управління економіки

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                         

Микола ЗДОЙМА