КАТП » Корисна інформація » Інформація про зміну тарифів з вивезення та захоронення ТПВ

Інформація про зміну тарифів з вивезення та захоронення ТПВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ТАРИФІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

12.08.2021                                                                                                                                № 1031

 

Про встановлення комунальному

підприємству «Кременчуцьке комунальне

автотранспортне підприємство 1628»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

скоригованих тарифів на послуги

з вивезення (перевезення) та

захоронення твердих побутових

відходів для всіх категорій споживачів

 

 Враховуючи заяву комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.07.2021 № 01-06/915 з розрахунками, відповідно до Закону  України  «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 (із змінами), з метою підвищення якості надання послуг та стабілізації фінансово-економічного стану підприємства, керуючись ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

 

  1. Встановити комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області скориговані тарифи на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів на рівні – 750,47 грн за 1 тонну без ПДВ, або 900,56 грн за 1 тонну з ПДВ.
  2. Встановити комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів на рівні – 112,34 грн за 1 тонну без ПДВ, або 134,81 грн за 1 тонну з ПДВ.
  3. Встановити структуру тарифів на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області згідно з додатком 1.
  4. Встановити структуру тарифів на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області згідно з додатком 2.
  5. Комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомити споживачів про введений в дію тариф відповідно до вимог частини 5 статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
  6. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.07.2020 № 964 «Про встановлення Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів» вважати таким, що втратило чинність, з моменту введення в дію нових тарифів, встановлених цим рішенням.
  7. Встановлені цим рішенням тарифи вступають в дію з дня його офіційного оприлюднення.
  8. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та заступника міського голови – Директора Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Москалика І.В.

 

 

Міський голова                                                                   Віталій МАЛЕЦЬКИЙ

 

 

 

         

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

 

 

Структура тарифів на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

(без податку на додану вартість)

з/п

Складові витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період

(2020 рік)

попередній до базового (2018 рік)

базовий період

(2019 рік)

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

34097,23

80,81

435,48

41131,99

100,38

532,23

42190,05

96,73

544,96

50 378,04

115,50

650,71

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

16658,62

39,48

212,76

17617,96

42,99

227,97

14819,16

33,98

191,42

20 460,72

46,91

264,28

1.1.1

пально-мастильні матеріали

003

13609,04

32,25

173,81

13774,13

33,61

178,23

10035,52

23,01

129,63

15 677,08

35,94

202,50

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

2755,64

6,53

35,19

3484,40

8,50

45,09

4207,93

9,65

54,35

4 207,93

9,65

54,35

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

доставка ґрунту**

006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

293,94

0,70

3,75

359,43

0,88

4,65

575,71

1,32

7,44

575,71

1,32

7,44

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

7 936,35

18,81

101,36

11 173,96

27,27

144,58

13231,96

30,34

170,91

14 447,16

33,12

186,61

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

5 931,83

14,06

75,76

5 358,01

13,08

69,33

3 675,81

8,43

47,48

3 928,83

9,01

50,74

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

1 565,25

3,71

19,99

2 135,02

5,21

27,63

2 822,43

6,47

36,46

3 075,45

7,05

39,72

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

1 726,71

4,09

22,05

2 617,93

6,39

33,87

248,32

0,57

3,21

248,32

0,57

3,21

1.3.3

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів

013

1 817,17

4,31

23,21

594,89

1,45

7,70

594,89

1,36

7,68

594,89

1,36

7,68

1.3.4

інші прямі витрати

013

822,70

1,95

10,51

10,17

0,02

0,13

10,17

0,02

0,13

10,17

0,02

0,13

1.4

Загальновиробничі витрати

014

3 570,43

8,46

45,60

6 982,06

17,04

90,34

10463,12

23,99

135,15

11 541,33

26,46

149,08

2

Адміністративні витрати

015

2 586,52

6,13

33,03

3 882,93

9,48

50,24

5 759,11

13,20

74,39

6 831,21

15,66

88,24

3

Витрати на збут

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,02

1,87

10,53

891,62

2,04

11,52

4

Інші операційні витрати

017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості*

019

36 683,75

86,94

468,51

45 014,92

109,85

582,47

48764,18

111,80

629,88

58 100,87

133,21

750,47

7

Витрати на покриття втрат

020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток*

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток, зокрема:

023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.1

дивіденди

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.4

інше використання прибутку

027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для споживачів

028

36 683,75

86,94

468,51

45 014,92

109,85

582,47

48764,18

111,80

629,88

58 100,87

133,21

750,47

10

Обсяг послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів (тис. м3, тис. т):

029

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

10.1

тис. т

030

78,298

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,419

0,00

0,00

77,419

0,00

0,00

10.2

тис. м3

031

421,927

0,00

0,00

409,769

0,00

0,00

436,161

0,00

0,00

436,161

0,00

0,00

11

Тариф на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів

032

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

11.1

тис. т

033

468,51

0,00

0,00

582,47

0,00

0,00

629,87

0,00

0,00

750,47

0,00

0,00

11.2

тис. м3

034

86,94

0,00

0,00

109,85

0,00

0,00

111,80

0,00

0,00

133,21

0,00

0,00

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                                                                                                                                                                                Руслан ШАПОВАЛОВ                                                                      

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                             Микола ЗДОЙМА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

 

 

Структура тарифів на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

(без податку на додану вартість)

№ 

з/п

Складові витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період

(2020 рік)

попередній до базового (2018 рік)

базовий період

(2019 рік)

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

7 087,99

15,42

75,28

8 145,34

17,77

84,10

8 740,16

18,09

90,11

9 447,37

19,55

97,40

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

1 414,75

3,08

15,03

1 581,23

3,45

16,33

1 382,48

2,86

14,25

1 878,24

3,89

19,36

1.1.1

пально-мастильні матеріали

003

790,28

1,72

8,39

862,31

1,88

8,90

555,96

1,15

5,73

931,25

1,93

9,60

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

195,94

0,43

2,08

261,45

0,57

2,70

254,24

0,53

2,62

254,24

0,53

2,62

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

37,88

0,08

0,40

63,72

0,14

0,66

70,82

0,15

0,73

70,82

0,15

0,73

1.1.4

доставка ґрунту**

006

373,24

0,81

3,96

345,78

0,75

3,57

415,97

0,86

4,29

536,44

1,11

5,53

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

17,41

0,04

0,18

47,97

0,10

0,50

85,49

0,18

0,88

85,49

0,18

0,88

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

737,31

1,60

7,83

957,86

2,09

9,89

1 499,04

3,10

15,45

1 607,39

3,33

16,57

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

400,55

0,87

4,25

604,46

1,32

6,24

408,86

0,85

4,22

432,70

0,90

4,46

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

150,01

0,33

1,59

204,53

0,45

2,11

329,79

0,68

3,40

353,63

0,73

3,65

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

145,70

0,32

1,55

368,48

0,80

3,80

47,62

0,10

0,49

47,62

0,10

0,49

1.3.3

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів

013

69,91

0,15

0,74

4,74

0,01

0,05

4,74

0,01

0,05

4,74

0,01

0,05

1.3.4

інші прямі витрати

013

34,93

0,08

0,37

26,71

0,06

0,28

26,71

0,06

0,28

26,71

0,06

0,28

1.4

загальновиробничі витрати

014

4 535,38

9,87

48,17

5 001,79

10,91

51,64

5 449,78

11,28

56,19

5 529,04

11,44

57,00

2

Адміністративні витрати

015

537,69

1,17

5,71

768,76

1,68

7,94

1 193,06

2,47

12,30

1 281,59

2,65

13,21

3

Витрати на збут

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,84

0,35

1,74

167,21

0,35

1,72

4

Інші операційні витрати

017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості*

019

7 625,68

16,59

81,00

8 914,10

19,45

92,03

10 102,06

20,91

104,15

10 896,17

22,55

112,34

7

Витрати на покриття втрат

020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток*

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток, зокрема:

023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1

дивіденди

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.4

інше використання прибутку

027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість послуг з поводження з захоронення твердих побутових відходів для споживачів

028

7 625,68

16,59

81,00

8 914,10

19,45

92,03

10 102,06

20,91

104,15

10 896,17

22,55

112,34

10

Обсяг послуг з захоронення твердих побутових відходів (тис. м3, тис. т):

029

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

10.1

тис. т

030

94,150

0,00

0,00

96,858

0,00

0,00

96,994

0,00

0,00

96,994

0,00

0,00

10.2

тис. м3

031

459,611

0,00

0,00

458,273

0,00

0,00

483,194

0,00

0,00

483,194

0,00

0,00

11

Тариф на послуги з захоронення твердих побутових відходів

032

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

11.1

тис. т

033

81,00

0,00

0,00

92,03

0,00

0,00

104,15

0,00

0,00

112,34

0,00

0,00

11.2

тис. м3

034

16,59

0,00

0,00

19,45

0,00

0,00

20,91

0,00

0,00

22,55

0,00

0,00

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів

 

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                                                                                                                                                                                Руслан ШАПОВАЛОВ                                                                      

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                             Микола ЗДОЙМА