КАТП » Корисна інформація » Інформація про намір зміни тарифів з вивезення та захоронення ТПВ

Інформація про намір зміни тарифів з вивезення та захоронення ТПВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІР ЗДІЙСНИТИ ЗМІНУ ТАРИФІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ)  ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

           

            Згідно з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.02.2020 № 254 «Про введення в дію протоколу (рішення) конкурсної комісії на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука» КП «Кременчуцьке КАТП 1628» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука.

            Комунальне підприємство «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області має намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів шляхом коригування діючих тарифів на підставі рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Діючі тарифи на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів були затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.07.2020 № 964:

Категорія споживачів

Тариф на вивезення (перевезення) ТПВ, грн з ПДВ за 1 тонну

Тариф на захоронення ТПВ, грн з ПДВ за 1 тонну

Населення

755,84

124,98

Бюджетні установи

755,84

124,98

Інші споживачі

755,84

124,98

Станом на липень 2021 року відсоток відшкодування затвердженими тарифами собівартості послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів становить 89,3% та з захоронення твердих побутових відходів становить 90,1%.

Причиною зміни діючих тарифів КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів є зростання складових витрат в діючих тарифах, а саме:

  • зростання цін на пальне (вартість палива врахована в діючому тарифі).

Показник

Одиниця виміру

Вартість ресурсів

Приріст/відхилення

діючий тариф

плановий тариф

грн з ПДВ

%

Бензин

грн з ПДВ/л

16,19

30,30

14,11

87,15

Дизельне паливо

грн з ПДВ/л

17,95

29,46

11,51

64,12

Газ скраплений

грн з ПДВ/л

10,30

13,14

2,84

27,57

Газ стиснений

грн з ПДВ/л

14,82

19,98

5,16

34,82

  • зростання заробітної плати працівників підприємства на протязі 2020-2021 років на 10,65% відповідно до умов Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки, зі змінами;
  • зростання на протязі 2020-2021 років розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України».

Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам стало причиною нестачі обігових коштів. Підприємство не має можливості вчасно виплачувати заробітну плату, розраховуватись за пально-мастильні матеріали, запасні частини, відсутні кошти на сплату податків і зборів, що може призвести до того, що КП «Кременчуцьке КАТП 1628» буде не в змозі своєчасно та в повному обсязі надавати послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів і погіршить санітарний стан у місті.

            Коригування тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів здійснено згідно «Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, зі змінами.

            Розмір запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) складає 900,56 грн з ПДВ за 1 тонну. Розмір запропонованого тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) складає 134,81 грн з ПДВ за 1 тонну.

            Загальний розмір запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) складає 1035,37 грн з ПДВ за 1 тонну.

            Дані про структуру (плановані витрати за елементами) запропонованих тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) КП «Кременчуцьке КАТП 1628» наведено в Таблиці 1.                                         

                                                                                                                          Таблиця 1     

№ з/п

Плановані витрати

Послуги з вивезення (перевезення) ТПВ, тис. грн

Послуги з захоронення ТПВ,

тис. грн

Послуги з вивезення та захоронення ТПВ, тис. грн

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

50 378,04

9 447,37

59 825,41

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

20 460,72

1 878,24

22 338,96

1.1.1

пально-мастильні матеріали

15 677,08

931,25

16 608,33

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

4 207,93

254,24

4 462,17

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

575,71

85,49

661,20

1.1.4

доставка ґрунту

0,00

536,44

536,44

1.1.5

електроенергія на технологічні потреби

0,00

70,82

70,82

1.2

прямі витрати на оплату праці

14 447,16

1 607,39

16 054,55

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

3 928,83

432,70

4 361,53

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

3 075,45

353,63

3 429,08

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів

248,32

47,62

295,94

1.3.3

витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів

594,89

4,74

599,63

1.3.4

витрати на оплату послуг водоканалу на приймання стоків

0,00

0,00

0,00

1.3.5

інші прямі витрати

10,17

26,71

36,88

1.4

Загальновиробничі витрати, усього, зокрема:.

11 541,33

5 529,04

17 070,37

1.4.1

екологічний податок

0,00

4 364,73

4 364,73

2

Адміністративні витрати

6 831,21

1 281,59

8 112,80

3

Витрати на збут

891,62

167,21

1 058,83

4

Планований прибуток

0,00

0,00

0,00

5

Вартість послуг

58 100,87

10 896,17

68 997,04

6

Тариф на послуги (грн без ПДВ за 1 тонну)

750,47

112,34

862,81

7

Податок на додану вартість 20%, грн

150,09

22,47

172,56

8

Тариф на послуги (грн з ПДВ за 1 тонну)

900,56

134,81

1035,37

Періодичність та графік вивезення побутових відходів встановлюється в договорі, укладеному зі споживачами, відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070. Вивезення твердих (змішаних) побутових відходів здійснюється спеціалізованим автотранспортом КП «Кременчуцьке КАТП 1628» щоденно, ресурсоцінних компонентів (папір, скло, пластик) за складеним графіком. Великогабаритні відходи, залишки від поточного ремонту квартир тощо зберігаються на спеціально відведених майданчиках і вивозяться спеціалізованим автотранспортом КП «Кременчуцьке КАТП 1628» 1 раз на 3-5 днів.

Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів наведені в Таблиці 2.

                   Таблиця 2

Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів

№ з/п

Складові тарифу

Складові діючого тарифу

Складові планового тарифу

Відсоток, %

грн з ПДВ/1 т

грн з ПДВ/1 т

1

Пально-мастильні матеріали

155,56

248,87

59,98

2

Оплата праці та ЄСВ

478,74

530,15

10,74

3

Витрати, пов'язані з ремонтом засобів механізації та основних фондів

74,44

74,44

0,00

4

Амортизація

3,85

3,85

0,00

5

Загальновиробничі витрати

19,28

19,28

0,00

6

Адміністративні витрати

14,16

14,16

0,00

7

Інші матеріальні ресурси

9,81

9,81

0,00

 

Всього

755,84

900,56

19,15

Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів приведені в Таблиці 3.                 

          Таблиця 3

Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів

№ з/п

Складові тарифу

Складові діючого тарифу

Складові планового тарифу

Відсоток, %

грн з ПДВ/1 т

грн з ПДВ/1 т

1

Пально-мастильні матеріали

6,88

11,91

73,11

2

Оплата праці та ЄСВ

48,90

53,70

9,82

3

Витрати, пов'язані з ремонтом засобів механізації

3,20

3,20

0,00

4

Амортизація

0,59

0,59

0,00

5

Загальновиробничі витрати

2,34

2,34

0,00

6

Адміністративні витрати

1,60

1,60

0,00

7

Інші матеріальні ресурси

7,47

7,47

0,00

8

Екологічний податок

54,00

54,00

0,00

 

Всього

124,98

134,81

7,87

Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів приведені в Таблиці 4.                 

        Таблиця 4

Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів

№ з/п

Складові тарифу

Складові діючого тарифу

Складові планового тарифу

Відсоток, %

грн з ПДВ/1 т

грн з ПДВ/1 т

1

Пально-мастильні матеріали

162,44

260,78

60,54

2

Оплата праці та ЄСВ

527,64

583,85

10,65

3

Витрати, пов'язані з ремонтом засобів механізації

77,64

77,64

0,00

4

Амортизація

4,44

4,44

0,00

5

Загальновиробничі витрати

21,62

21,62

0,00

6

Адміністративні витрати

15,76

15,76

0,00

7

Інші матеріальні ресурси

17,28

17,28

0,00

8

Екологічний податок

54,00

54,00

0,00

 

Всього

880,82

1035,37

17,55

 

 

Прийняття економічно-обґрунтованих тарифів з коригуванням на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів дозволить стабілізувати роботу КП «Кременчуцьке КАТП 1628» та вчасно надавати послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків (в тому числі великогабаритних відходів) та послуги з захоронення твердих побутових відходів та підтримувати належний санітарний стан у місті.

 

Інформація КП «Кременчуцьке КАТП 1628» про щомісячну вартість послуг з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для мешканців міста

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Середньорічна норма надання (споживання)

послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця*

Щомісячна вартість послуги на одного мешканця

Приріст/

відхилення

діюча

планова

тонн

грн з ПДВ

грн з ПДВ

грн з ПДВ

%

Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення

0,38178

28,02

32,94

4,92

17,6

Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації

0,48062

35,28

41,47

6,19

17,6

Будинки приватного сектору

0,51736

37,97

44,64

6,67

17,6

* норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601

            Відповідно до п. 4. розділу «ІІ. Механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності» наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 (надалі – Наказ) КП «Кременчуцьке КАТП 1628» доводить до відома споживачів послуг інформацію щодо загального розміру тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів та їх структуру.

            Відповідно до п. 2. розділу «ІІ. Механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності» Наказу, зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом 10 календарних днів приймає в письмовому вигляді КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Горького 48/75, м. Кременчук, 39617 та виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресо: вул. Перемоги 2, м. Кременчук, 39600.